T.Ü. F. Dr. Aynur Hüseynzadə

T.Ü. F. Dr. Aynur Hüseynzadə

Həkimin Ixtisası

Ümumi cərrah

Həkimin Sahəsi

Cərrahiyyə

Müddət İxtisas Ad Yer
1999-2005 Həkim müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Azərbaycan
Müddət İxtisas Ad Yer
2005-2006 Həkim-intern M. Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım xəstəxanası Bakı ş., Azərbaycan
2006-2008 Klinik-ordinator Azərbaycan Tibb Universiteti Ümumi cərrahiyə kafedrası Bakı ş., Azərbaycan
2008-2011 Aspirant Azərbaycan Tibb Universiteti Ümumi cərrahiyə kafedrası Bakı ş., Azərbaycan
2012-2016 Həkim-cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Ümumi cərrahiyə kafedrası Bakı ş., Azərbaycan
Müddət Vəzifə Ad Yer
2013 Assistent Piroqov adına Kliniki Tibbi Mərkəz, Çanaq dibinin rekonstruktiv cərrahiyəsi Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
2014 Assistent İnnovasiya Damar Mərkəzi, Endovenoz Lazer ablasiyası, miniflebektomiya, skleroterapiya Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
2016 Assistent Piroqov adına Kliniki Tibbi Mərkəz, Çanaq dibinin rekonstruktiv cərrahiyəsi Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
2016 Assistent İnnovasiya Damar Mərkəzi, Endovenoz Lazer ablasiyası, miniflebektomiya, skleroterapiya Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
2016 Konfrans Невский урологический форум Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
2016 Круглый стол Профилактика осложнений в хирургии тазового дна Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq
Elmi işin adı Elmi işin xarakteri Nəşrin adı
Tikilmiш perforativ qastroduodenal xoralar zamanı xəstələrin kompleks mualicəsində infragırmızı asagıintensiv lazer шualarin və ozonun effektivliyi Azərbaycan Tibb jurnalı, 2011, №1, с. 10-14. Məmmədov R.Я., Qasımov Е.М., Xıdırova N.М.
Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и озона на иммунный статус больных с осложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки «Хирургия», 2011.№ 8, с. 53-55. Р.А.Мамедов, А.И. Дадашев, Э.М. Гасымов, Ф.С. Курбанов, С.Р. Добровольский
Использование лазеротерапии в комплексном лечении хелиобактериоза у больных с кровоточащей язвой двенадцатиперстной кишки Экспери-ментальная и клиническая медицина, 2009, № 10, с.56-58. Мамедов Р.А., Э.М. Гасымов
Сравнительная оценка эффективности лазеротерапии и комбинированного применения озона и низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении осложненных форм язвенной болезни, ассоциированной с Helicobacter pylori Cərrahiyyə, 2011, №2, с. 43-47. Мамедов Р.А., Юсубов М.О., Рзакулиева Д.М., Велиева З.Я.
Современное состояние этиологии, патогенеза и лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и их осложнений Сагламлыг, 2011,№7, c. 25-32.  
Комбинированное применение озона и лазера в эрадикационной терапии H.pylori Московский хирургический журнал, 2011, № 6, с.45-47. Р.А. Мамедов, А.И. Дадашев, Э.М. Гасымов, С.Р. Добровольский, Ф.С. Курбанов
Причины иммунологических нарушений у больных с осложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и их устранение с использованием физикальных методов в комплексе с медикаментозной терапией. Аллергология и иммунология, 2011. № 1, с.78.  
Комбинированное применение озона и низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении больных с перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Сборник материалов, посвященных юбилею Т.А. Алиева, 2011 Мамедов Р.А., Хыдырова Н.М.
Оценка показателей цитокинов Il-1β и TNF-α у больных с острым холециститом, оперированных из мини-доступа с включением в комплекс лечения лазерного излучения и региональной лимфотропной антибактериальной терапии «Московский Хирургический журнал», №12, Москва, 2012 Р.А. Мамедов, К.М. Мамедов, А.И. Дадашев, Н.И. Агаева, Н.А.Зейналов, А.Б. Байрамов
Хирургическое лечение желчнокаменной болезни и ее осложнений из минилапаротомного доступа Сборник материалов, посвященных юбилею З.А.Алиева.Баку, 2013, с.52-54. Р.А. Мамедов, К.М. Мамедов, А.Х. Мамедов, А.Б. Байрамов, А.И. Дадашев, Э.М. Касумов.
Сравнительная оценка результатов исследования лабораторных анализов крови, гуморального иммунитета и цитокинового статуса у больных с острым калькулезным холециститом, оперированных из минилапаротомного доступа, получавшие различные виды послеоперационного лечения Сагламлыг, №3, 2015, c. 115-118 Р.А. Мамедов, К.М. Мамедов, А.Х. Мамедов, Гасымов Э.М., Зейналов Н.А.
Göstərdiyi xidmətlər:
- Çanaq dibinin rekonstruktiv cərrahiyyəsi (uşaqlıq, sidik kisəsi, düz bağırsaq sallanmaları, sidik qaçırma);
- Vaginoplastika;
- Proktoloji əməliyyatlar (babasil, anal çat, rektovaginal fistula, pararektal fistula, kəskin paraproktit);
- Ginekoloji əməliyyatlar (uşaqlığın mioması, yumurtalığın sistləri, uşaqlıqdankənar hamiləlik);
- Bağırsaq əməliyyatları;
- Qaraciyər və dalaq əməliyyatları;
- Xolesistektomiya;
- Endovenoz lazer ablasiyası;
- Flebektomiya və miniflebektomiya;
- Abdominoplastika;
- Qalxanabənzər vəzin əməliyyatları;
- Skleroterapiya;
- Yırtıqlar.