Dr. Jalə Qarayeva

Dr. Jalə Qarayeva

Həkimin Ixtisası

Nevroloq, EEQ üzrә mütәxәssis

Həkimin Sahəsi

Nevrologiya

Müddət İxtisas Adı Yer
2001-2007   Azәrbaycan Dövlәt Tibb Universiteti Bakı ş., Azərbaycan
2007-2008 İnternatura Respublika Kliniki Xәstәxana Bakı ş., Azərbaycan
Müddət İxtisas Adı Yer
  Tibbi staj Ankara Gazi Xәstәxanası, Nevrologiya kafedrası Ankara ş., Türkiyə
2015 Nevroloq, EEQ üzrә mütәxәssis Müdafiә Nazirliyi Mәrkәzi Hәrbi Poliklinika vә Grand Hospital Bakı ş., Azərbaycan
İxtisas Adı Yer
  Bir çox seminar vә konfranslar Azәrbaycan vә Türkiyә Respublikları
3-cü Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu Ankara Gazi Xәstәxanası Ankara ş., Türkiyə
"Dirençli Epilepsi Sempozyumu" Ankara Mövenpick Otel Ankara ş., Türkiyə
EEQ kursu Memoria Tibb Mәrkәzi Bakı ş., Azərbaycan
Nevrologiya üzrә kurs Ә.Ә adına ADHTİ Bakı ş., Azərbaycan
  Hәkimlәrin Sertifikasiya Şәhadәtnamәsi Bakı ş., Azərbaycan
"The 1st İnternational Neurology Congress of Turkish Speaking Countries" Hilton Hotel Bakı ş., Azərbaycan
"İnvaziv radiologiyanın müasir tәbabәtdә rolu"  Monolit Plaza Bakı ş., Azərbaycan
Azәrbaycan Nevroloqlarının 5-ci Konfransı   Bakı ş., Azərbaycan
"İnternational Headache Societ" N. Tusi ad. klinika Bakı ş., Azərbaycan