Dr. İlqar Hüseynov

Dr. İlqar Hüseynov

Həkimin Ixtisası

İnvaziv Radioloq

Həkimin Sahəsi

İnvaziv radiologiya, Cərrahiyyə

Müddət İxtisas Adı Yer
2004   Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Azərbaycan
  Tibb fakültəsi Çukurova Universiteti, Radiologiya şöbəsi Türkiyə
Müddət İxtisas Adı Yer
  Ümumi cərrah Silahlı Qüvvələr Azərbaycan
  Damar cərrahı Özəl tibb müəssisələri Azərbaycan 
2013-2014 İnvaziv radioloq  Çukurova Universiteti, Tibb fakültəsi, Radiologiya şöbəsi, İnvaziv Radiologiya bölməsi Türkiyə 
Müddət İxtisas Adı Yer
2006-2011 Damar cərrahiyyəsi üzrə: qreftlərin tətbiqi, "by-pass" əməliyyatlarına dair kurs və illik konqreslər    
2012-2015 Radiologiya və invaziv radiologiya üzrə: yeni istehsal edilmiş ləvazimatların tətbiqinə dair kurslar, qış məktəbləri, illik konqreslər    
Elmi işlər və məqalələr
- Azərbaycanda çap olunan "Sağlamlıq", "Cərrahiyyə" və "Təbib" jurnallarında "Radiodiaqnostikanın müasir aspektləri", "Damar cərrahiyyəsinə müasir baxış" mövzusunda məqalələri işıq üzü görmüşdür;
- Bir çox tibbi məqalələrin müəllifi və həm-müəllifidir;
- 35-ci Türk Radiologiya Konqresində daxil olduğu araşdırma qrupu tərəfindən müalicə etdikləri xəstələrdə “Bifurkasiya anevrizmalarının eyni zamanda “Y” stentləmə və koilləmə ilə müalicəsi” mövzusuna dair materialı təqdim etmişdir;
- ABŞ və Kanadada çap olunan tibbi jurnallarda tətbiq etdiyi müalicə üsuluna dair “Çanaq venoz çatışmazlığı olan qadınlarda yumurtalıq venalarının “Amplatzer” cihazı ilə embolizasiyası” mövzusunda məqaləsi işıq üzü görmüşdür.