Laboratoriya

Grand Hospital laboratoriya xidməti kliniki, klinik-biokimyəvi, immunogenetik laboratoriyalardan ibarətdir.

Kliniki laboratoriyaya aiddir:

·       Sidiyin ümumi müayinəsi;

·       Nəcisin ümumi müayinəsi;

·       Spermagrammanın müayinəsi;

·       Onurğa beyni mayesinin müayinəsi;

·       Transsudat və ekssudatın müayinəsi.

Kliniki-biokimyəvi laboratoriyaya aşağıdakı hallarda göstəriş verilir:

·         Qaraciyər funksiyasının yoxlanılması;

·         Mədəaltı vəzin yoxlanılması;

·         Lipid spektrinin yoxlanılması.

İmmunogenetik laboratoriya:

·         Yoluxucu xəstəliklərin yoxlanılması;

·         Allergik xəstəliklərin yoxlanılması;

·         Hormonların yoxlanılması;

·         Onkoloji markerlərin yoxlanılması;

·         İmmun statusun yoxlanılması.