İmmunologiya

İmmünologiya - tibbin immunitet və fərqli organizmaların immunitet sistemləri ilə bağlı olan bir növüdür.

İmmunologiya olduqca geniş bir sahədir və bir çox alt sahəyə malikdir; immunoterapiya, immunoginetik ve təkamül immnologiya kimi. Həmçinin, fərqli elm fənlərdə immunoloji tapıntılar işlədilə bilər , immünoloji tərəflər ola bilər.