Hematologiya

Hematologiya  qan üzrə elmi sahə deməkdir. Əsas sahəsi qan xəstəlikləridir.  

Qan xəstəlikləri deyilən vaxt, həmin hüceyrələrin az və ya çox sayda olması, qüsurlu strukturası, kanserləşməsi kimi qüsurlu halların olduğunu nəzərimizə gətirməliyik.   

Bu səbəbdən, hematologiya xalq arasında qansızlıq, immunitet çatışmazlığı, qanaxma, venadaxili pıxtıların meydana gəlməsinə səbəbiyyət verən xəstəliklər, qan xərçəngi, linfa vəzləri xəstəlikləri, linfomalar, Hodgkin xəstəliyi, multiple myeloma kimi linfa sistemindəki xərçəng növləri, müxtəlif xəstəliklərin qanda meydana gətirdiyi qanla bağlı xəstəliklər, hematologiya elminin sahəsinə daxildir.

Hematolojik xəstəlikləri diaqnozlaşdırmaq üçün, tam qan sayımı, periferik yayma, müxtəlif bio-kimyəvi testlər, qanın meydana gəlməsində tətbiq olunan vitamin, mineral və hormonların ölçülməsi, sümük iliyinin aspirasionu və biopsisi metodları ilə tətqiqi, sümük iliyi və qandakı müxtəlif genetik tətqiqlər, xromozom analizləri, immunolojik təqqiqatlar, qanaxma və pıxtılaşmanı ölçən testlər, müxtəlif görüntüləmə yöntəmləri tətbiq oluna bilər.